Coll de sa Creu, Galilea, Coll d’es Tords, Coll de sa Creu
Coll de sa Creu, Galilea, Coll d’es Tords, Coll de sa Creu